PRO TUTO SEZÓNU JE PRODEJNA BOHUŽEL UZAVŘENA.
Formou SMS na tel. č. 603 481 392 můžete objednávat MED květový, 950 g za 180 Kč.

Rušení vybraných ploch jabloňových a švestkových výsadeb

Rušení vybraných ploch jabloňových a švestkových výsadeb

V současné době probíhá likvidace vybraných ploch jabloňových a švestkových výsadeb.

Naši zákazníci a náhodní občané se nás ptají PROČ, zda to neznamená konec Malusu, konec podnikové prodejny…

Důvody k tak razantním zásahům jsou tyto:

  • Likvidované plochy již byly daleko za optimálním věkem vzhledem ke zdravotnímu stavu, výnosnosti a také odrůdové skladby.
  • Firma disponuje určitým objemem moderních skladovacích prostor.
    Co se nevešlo, skladovali jsme v pronajatých skladech, což se vzhledem k obrovskému nárůstu cen přepravy,
    cen energie a z toho vyplývajících cen samotného skladování, stalo neúnosným.

Rozhodli jsme se proto pěstovat jen tolik, kolik dokážeme uskladnit doma.

Pro zákazníky naší podnikové prodejny se tedy nic nemění.

Budeme prodávat svoje jablka a med, nakoupené mošty tak, jak byli zvyklí.

V současné době nabízíme stále ještě:
Jablka odrůdy Idared, Jonagold a Golden Delicious, ceny 20,- až 28,- Kč/kg
Med květový i medovicový 160,- 180,- a 200,- Kč/950 g
Mošty 100 % z Rychnova nad Kněžnou 45,- Kč/0,75 l a 175,- Kč/1 l