PRO TUTO SEZÓNU JE PRODEJNA BOHUŽEL UZAVŘENA.
Formou SMS na tel. č. 603 481 392 můžete objednávat MED květový, 950 g za 180 Kč.

Tuto sezonu je prodejna bohužel uzavřena

Tuto sezonu je prodejna bohužel uzavřena

S velkou lítostí oznamujeme svým věrným odběratelům, že z důvodu pomrznutí budoucí úrody je pro tuto sezonu PRODEJNA UZAVŘENA.
Již zaznamenané OBJEDNÁVKY na višně SE RUŠÍ.